แจ้ง เว็บไซด์โรงเรียนจอมทอง ใหม่

SchlLogoโรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

แจ้งเปลี่ยนแปลง เว็บไซด์ เป็น http://www.chomthong.ac.th/

ขออภัยในความไม่สะดวก

กำหนดการ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 และ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556

โบว์ชัวร์งานแพทย์ ร.ร.จอมทอง 16 สค 56

กำหนดการ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556  และ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556

โดย  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27

ร่วมกับ  มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล   หนังสือพิมพ์                  กรมการแพทย์

จังหวัดเชียงใหม่   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   และ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 ณ  โรงเรียนจอมทอง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556

 006 – หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.27_ชุดใหญ่ จอมทอง

กำหนดการหน่วยแพทย์ 2556 16 ส.ค.2556 UPDATE

เวลา  07.50 น. แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกัน ณ อาคาร 1 หอประชุม  โรงเรียนจอมทอง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่
 
เวลา  08.20 น. ประธานพิธี ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายนำชัย  หล่อวัฒนตระกูล และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายธานินทร์  สุภาแสน  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
 
เวลา  08.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
     u ประธานพิธี ขึ้นสู่แท่นบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์
     u ประธานพิธี  ถวายความเคารพ / เปิดกรวยดอกไม้
     u ถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มดอกไม้)
     u ถวายความเคารพ  (ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน)
     u ประธานพิธี  กลับที่นั่งประจำที่
     u เพลงสรรเสริญพระบารมี และ สดุดีมหาราชา  (ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงพร้อมกัน)
     u ถวายความเคารพ  (ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน)
 
พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายธานินทร์  สุภาแสน  กล่าวต้อนรับ และขอบคุณคณะฯ     ในนามชาวจังหวัดเชียงใหม่

 
  ผู้แทนกรมการแพทย์ กล่าวความเป็นมาของโครงการ
 
  นายกมลชนก  วิชัยสืบ  ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
 
  ประธานพิธี  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นายนำชัย   หล่อวัฒนตระกูล  กล่าวเปิด
 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   นายนำชัย   หล่อวัฒนตระกูล  และ  นายธานินทร์   สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมผู้มีเกียรติ  จำนวน  2  ท่าน  ดังนี้

˜

นายสวาสดิ์  ปุ้ยพันธวงศ์   ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27

˜

ผู้แทนกรมการแพทย์
 
เสร็จพิธีถ่ายภาพร่วมกัน
 
เวลา  09.00 น. เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคอื่นๆ โดย  คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
เวลา  12.00  น. อาหารกลางวัน
 
เวลา  13.00  น. คณะแพทย์ฯ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย  (ต่อ)
เวลา  16.00  น.

แผนกประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์. / โทรสาร.  0-5330-2306

http://www.pea.co.th

คณะฯ เดินทางกลับที่พัก

บริการตรวจรักษาผู้ป่วย จำนวน 5,000 ราย  

โดย  คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้บริการตรวจรักษา  ดังนี้

 1. โรคทั่วไป  คณะแพทย์ วปอ.27 / แพทย์แผนไทย  รพ.ธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 2. โรคเด็ก  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 3. สูตินรีเวช  ตรวจหามะเร็งเต้านม  รพ.ราชวิถี
 4. โรคในระบบทางเดินอาหาร  ตรวจส่องกล้อง อัลตราซาวด์  รพ.ราชวิถี  (งดอาหารและน้ำ ตั้งแต่  24.00 น.  เป็นต้นไป)
 5. โรคกระดูกและข้อ  ตรวจวัดมวลกระดูก  รพ.ธรรมศาสตร์
 6. โรคฟัน  คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. โรคหัวใจ  EKG และ Echocardiogram รพ.ธรรมศาสตร์
 8. โรคหู   คณะแพทย์หญิงชนิดา  กาญจนลาภ
 9. โรคผิวหนัง   เลเซอร์ผิวหนัง   สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์   สมาคมแพทย์ผิวหนัง
 10. โรคตา  ตรวจจอประสาทตา โรคต้อหิน รักษาตาด้วยเลเซอร์ รพ.ราชวิถี  รพ.ธรรมศาสตร์  รพ.เมตตาประชารักษ์
 11. ฝังเข็ม จาก มหาวิทยาลัยมหิดล  คลินิกหัวเฉียว  ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษกศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล
 12. โรคนิ้วล็อค   รพ.เลิดสิน
 13. ตรวจหาน้ำตาลและไขมันในเลือด  บ.connecticusdiagnostic  ห้องแพทย์เดลินิวส์ (งดอาหารและน้ำตั้งแต่ 24.00 น. เป็นต้นไป)
 14. โครงการแว่นแก้ว  รพ.เมตตาประชารักษ์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โบว์ชัวร์งานแพทย์ ร.ร.จอมทอง 16 สค 2556

เชิญชวนร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

เชิญชวนร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ (เจิ้นปี้เจิ้นน้อง เพื่อนพ้องน้องปี้ ฮ่วมสืบวิถี วันภาษาไทย)

เชิญชวนร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

เชิญชวนร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

เชิญชวนนักเรียน คณะครู และผู้บริหาร ร่วมงาน วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่  โรงเรียนจอมทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. การประกวดร้องเพลงของคณะสี เพลงลูกทุ่ง (จังหวะเร็วและช้า) และบทเพลงบังคับ (เพลงพระราชนิพนธ์ – ใกล้รุ่ง)
๒.การแสดงละครวรรณคดีไทย
๓. การแสดงรำสี่ภาค
และเชิญชวนนักเรียน ทุกระดับชั้นเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน ดังนี้
๑. ม.ต้น การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ จำนวน ๕ บท
๒. ม.ปลาย การแต่งกลอนสุภาพ จำนวน ๖ บท
๓.การเขียนเรียงความ
๔. การแข่งขันคัดลายมือ
สอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชมภาพ กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๕ ที่ https://plus.google.com/photos/116194573411005605032/albums/5774978221093529361?banner=pwa

ขอร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาษาจีน 2556

ขอร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาษาจีน 2556

ขอร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาษาจีน 2556

ขอร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาษาจีน 2556
โครงการ  จิตกุศล  แรงบุญ แรงรัก แรงศรัทธา แรงปรารถนาร่วมสร้างบุญแก่นักเรียนจอมทอง :อาคารเรียนรู้ภาษาจีนสู่สากล 2556 :
1.ศิษย์เก่าโรงเรียนจอมทอง/ผู้ปกครองนักเรียนศิษย์ปัจจุบัน
2.ผู้มีจิตกุศล
3.ผู้มีจิตแรงบุญ
ร่วมสร้างบุญแก่นักเรียนจอมทอง
4.ผู้มีจิตแรงรัก
5.ผู้มีจิตแรงศรัทธา
6.ผู้มีจิตแรงปรารถนา
สร้างอาคารเรียน  4 ห้องเรียนใหญ่ (ห้อง 8 เมตร คูณ   16 เมตร รวม    512    ตารางเมตร พื้นที่บันได  ห้องน้ำ  72 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ทั้งหมด    584 ตารางเมตร) ราคา  4,500,000  บาท   รับบริจาค 3,000   ทุน ทุนละ 1,500 บาท(สมัครใจ  แจ้งความจำนง  ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่)
เริ่มโครงการ   1  มิถุนายน  2556 – 31  ธันวาคม  2556   เริ่มก่อสร้าง    9 กันยายน   2556
โรงเรียนมีเป้าหมายในการรับบริจาค จำนวน 3,000 กองทุน ๆ ละ 1,500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา โดยส่งธนาณัติในนามผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา               อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจอมทอง                        เลขที่ 526-0-46202-5 ชื่อบัญชี อาคารเรียนภาษาจีนสู่สากล

รายละเอียดโครงการ

โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนครูและบุคลากร 115 คน มีนักเรียน จำนวน 2,100 คน โรงเรียนจอมทองเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) โรงเรียนโครงการนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนในฝันอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร และโรงเรียนจอมทองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โรงเรียนจอมทองมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีนิสัยใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้อง รู้จักคิดวิเคราะห์ แนะแนว เลือกปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคม รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม รักความเป็นไทย และก้าวไกลสู่สากลในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ประเทศไทยจะต้องนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งโรงเรียนจอมทองได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาจีนเพราะในอนาคตอันใกล้การติดต่อ ประสานสัมพันธ์ในทุกด้าน ๆ กับประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมีประชากรมากที่สุดในโลก จะต้องมีการติดต่อ ประสานสัมพันธ์ร่วมมือกับประเทศไทยในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ  โรงเรียนจอมทองจึงเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนที่สนใจเรียนภาษาจีนได้ศึกษาเรียนรู้ เตรียมตัวด้านภาษาจีนในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งในการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนจะต้องมีปัจจัยหลายประการที่จะเอื้ออำนวยให้การเรียนภาษาจีนมีคุณภาพ ได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน ครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอน เป็นต้น

โรงเรียนจอมทองจึงจัดทำโครงการจิตกุศล แรงบุญ แรงรัก แรงศรัทธา แรงปรารถนา ร่วมสร้างบุญแก่นักเรียนโรงเรียนจอมทอง: ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ภาษาจีนสู่สากล 2556 : อาคารเรียนภาษาจีน เป็นอาคารเรียนขนาดห้องเรียน 8 * 16 เมตร (4 ห้องเรียน) ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 4,500,000 บาท                  (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการดำเนินการโดยโรงเรียนมีเป้าหมายในการรับบริจาค จำนวน 3,000 กองทุน ๆ ละ 1,500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา โดยส่งธนาณัติในนามผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา               อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจอมทอง                        เลขที่ 526-0-46202-5 ชื่อบัญชี อาคารเรียนภาษาจีนสู่สากล
ดังนั้นโรงเรียนจอมทองจึงขอความเมตตาขอความอนุเคราะห์จากท่านและคณะโปรดพิจารณาสนับสนุนโครงการดังกล่าว หวังว่าคงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือและพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว และคณะจงประสบความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ประกอบด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการเทอญ

 

โครงการจิตกุศล

แบบแจ้งความประสงค์ร่วมสมทบทุนโครงการจิตกุศล แรงบุญ แรงรัก

หน_งส_อความอน_เคราะห_

 

รายการชำระเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รายการชำระเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา(ค่าเทอม)
ภาคเรียนที่
 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ค่าเทอม56 โรงเรียนจอมทอง

ค่าเทอม56 โรงเรียนจอมทอง


  ดาว์นโหลด เอกสาร ค่าเทอม56

ตารางสอน เพิ่มเติม ภาษาจีน

ตารางสอน เพิ่มเติมภาษาจีน

ตารางสอนนักเรียน 1/56

ตารางสอนนักเรียน 1/56

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2556

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

ขอเชิญร่วม กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556
ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนจอมทอง ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

ใน วัน เสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนจอมทอง
ระดับ ชั้น ม.1-3 ภาคเช้า (08.00-12.00 น.)
ระดับ ชั้น ม.4-6 ภาคบ่าย(13.00-16.00 น.)

ตารางสอนนักเรียน ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖

ตารางสอนนักเรียน 1/56

ตารางสอนนักเรียน 1/56

ตารางสอนนักเรียน ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖

ตารางสอนนักเรียน
ระดับ ชั้น ม.1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

ระดับ ชั้น ม.2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

ระดับ ชั้น ม.3
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ห้องเรียนสังกัดตามคณะสี ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

ประกาศ ห้องเรียนสังกัดตามคณะสี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศคณะสีนักเรียน 56