บุคลากร กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

บุคลากร กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อ.วิจิตรา ลานนาสถิต

ครู คศ.2 ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ.สุพจน์ ตั้งพิษฐานสกุล

ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.ศิริลักษณ์ เทพวงศ์

อ.ศิริลักษณ์ เทพวงศ์

อ.บรรจบ ดวงบุรงค์

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

อ.นำชัย ยาระณะ

ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.จารุวรรณ แสนใจบาล

ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.เกษร ครไชยศรี

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

อ.เฉลิมศรี ปินทะยา

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

อ.อำไพ พรหมสุข

ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.อภิชาต ขจรวิทย์

ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.ธารินี หวันแดง

ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.วิชชุดา กันทะมาลา

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

อ.วิทยา ยาสาร

ครู คศ.1

อ.วิทยานนท์ อุตมา

ครู ผู้ช่วย

อ.อรรณพ รูปดี

ครูผู้ช่วย

อ.มุทิตา กาปวน

ครูผู้ช่วย

อ.ภานุพงศ์ พูลทาจักร์

ครูผู้ช่วย

อ.ธัญรัศม์ วงษา

พนักงานราชการ

อ.รุ่งทิวา แก้วสุริยะ

ครู อัตราจ้าง

อ.ศรินญา ถาวรกุล

ครู อัตราจ้าง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s