บุคลากร กลุ่มสาระฯศิลปะ

บุคลากร กลุ่มสาระฯศิลปะ

อ.จีราวรรณ เลิศกุลทิพย์

ครู คศ.1 ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อ.ทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซาง

ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.สมาน ใจมณี

ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.ชลธี ยาระณะ

ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.นิติศักดิ์ เต๋จ๊ะ

ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.ทศพล มุสิกะ

พนักงานราชการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s