เจ้าหน้าที่ พนักงานโรงเรียนจอมทอง

เจ้าหน้าที่ พนักงานโรงเรียนจอมทอง

ว่าที่ ร.ต.โยธิน ยานะโส

เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนศึกษา

นางรัตติกาล ถาวงค์

เจ้าหน้าที่ห้องบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวอัมพร บัญมาปะ

เจ้าหน้าที่ห้องบริหารทั่วไป

นางอารียา ตุ้มปามา

เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นางสาววรรณา พวงอุบล

เจ้าหน้าที่ห้องวิทยบริการ

นางสาวมยุเรศ พรมปัญญา

เจ้าหน้าที่ห้องบุคคล

นางสาวฐาริญา บุญตัน

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวปรานอม คำวัน

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s