ประกาศโรงเรียนจอมทอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศโรงเรียนจอมทอง
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ประจำปีการศึกษา  2555
นักเรียนที่โรงเรียนประกาศรายชื่อ ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมารายงานตัว  ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคารจอมทอง  (อาคาร  4)
ในวันอังคาร  ที่  8   พฤษภาคม   พ.ศ. 2555    เวลา  09.00 – 16.00  น.   หากผู้ปกครองและนักเรียน  ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
ถือว่าสละสิทธิ์    การเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1   โรงเรียนจอมทอง   ประจำปีการศึกษา  2555

ศึกษาอ่านรายละเอียด /

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

หลักฐานการมอบตัว /

เรียน    ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนจอมทอง  หากมีความประสงค์ให้ศูนย์ประสานงานการรับ
นักเรียน กลุ่มดอยอินทนนท์ (โรงเรียนจอมทอง) จัดสรรที่เรียนให้นำหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนา ปพ.1 หรือหนังสือรับรองกำลังเรียนชั้นป.6 หรือ  ม.3
3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนจอมทอง ระหว่างวันที่  9 – 14  พฤษภาคม 55  ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน  17 พฤษภาคม  2555

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนใหม่ทุกคน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s