ประกาศโรงเรียนจอมทอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนจอมทอง เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ประกาศโรงเรียนจอมทอง
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   คลิกที่นี่
๑.ประกาศแจ้งนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
๒. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.4 
๓. ผลการคัดเลือก ชั้น ม.๔

ประจำปีการศึกษา  2555
ตามที่โรงเรียนจอมทอง ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  4 ประจำปีการศึกษา  2555
โรงเรียน จอมทองได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 4    จำนวน   324 คน  แบ่งเป็น
1.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เดิมจากโรงเรียนจอมทอง  จำนวน 219    คน
2.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนอื่น ๆ /ทั่วไป  จำนวน 105    คน
ให้นักเรียนที่โรงเรียนประกาศรายชื่อ ให้นักเรียนมารายงานตัว  ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารจอมทอง  (อาคาร  4)
ใน ศุกร์  ที่  11   พฤษภาคม   พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 –16.00น.   หากนักเรียน ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนจอมทอง   ประจำปีการศึกษา  2555
ทางโรงเรียน ประกาศแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่ม ม.3 โรงเรียนจอมทองเดิม และ 2. กลุ่ม ม.3 โรงเรียนอื่น ๆ ทั่วไป
โปรดอ่าน
เรียน    ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน
สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนจอมทอง
หากมีความประสงค์ให้ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน กลุ่มดอยอินทนนท์ (โรงเรียนจอมทอง) จัดสรรที่เรียนให้นำหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนา ปพ.1 หรือหนังสือรับรองกำลังเรียนชั้นป.6 หรือ  ม.3
3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนจอมทอง
ระหว่างวันที่  9 – 14  พฤษภาคม 55
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน  17 พฤษภาคม  2555

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s