ครูโรงเรียนจอมทอง เป็นตัวแทนครูผู้สอน สพม.34 เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS

ครูโรงเรียนจอมทอง เป็นตัวแทนครูผู้สอน สพม.34 ในการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555 จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS

เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2555
นายพรพิพัฒน์  เลขธรากร ตัวแทนครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์,
นางรุจิเรศ    เลขธรากร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์,
นายวิทยา  ยาสาร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
นายประจักร์  ศรีวิทะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูโรงเรียนจอมทอง เป็นตัวแทนครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)   ในการคัดเลือกและประเมินข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานใน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555 จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคคลการภายใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่ง ประเมินและคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , สถานศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา , ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษา ยอดเยี่ยม ,ทั้งด้านวิชาการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ฯลฯ จัดขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)…

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s