กำหนดการ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 และ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556

โบว์ชัวร์งานแพทย์ ร.ร.จอมทอง 16 สค 56

กำหนดการ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556  และ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556

โดย  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27

ร่วมกับ  มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล   หนังสือพิมพ์                  กรมการแพทย์

จังหวัดเชียงใหม่   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   และ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 ณ  โรงเรียนจอมทอง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556

 006 – หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.27_ชุดใหญ่ จอมทอง

กำหนดการหน่วยแพทย์ 2556 16 ส.ค.2556 UPDATE

เวลา  07.50 น. แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกัน ณ อาคาร 1 หอประชุม  โรงเรียนจอมทอง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่
 
เวลา  08.20 น. ประธานพิธี ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายนำชัย  หล่อวัฒนตระกูล และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายธานินทร์  สุภาแสน  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
 
เวลา  08.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
     u ประธานพิธี ขึ้นสู่แท่นบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์
     u ประธานพิธี  ถวายความเคารพ / เปิดกรวยดอกไม้
     u ถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มดอกไม้)
     u ถวายความเคารพ  (ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน)
     u ประธานพิธี  กลับที่นั่งประจำที่
     u เพลงสรรเสริญพระบารมี และ สดุดีมหาราชา  (ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงพร้อมกัน)
     u ถวายความเคารพ  (ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน)
 
พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายธานินทร์  สุภาแสน  กล่าวต้อนรับ และขอบคุณคณะฯ     ในนามชาวจังหวัดเชียงใหม่

 
  ผู้แทนกรมการแพทย์ กล่าวความเป็นมาของโครงการ
 
  นายกมลชนก  วิชัยสืบ  ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
 
  ประธานพิธี  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นายนำชัย   หล่อวัฒนตระกูล  กล่าวเปิด
 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   นายนำชัย   หล่อวัฒนตระกูล  และ  นายธานินทร์   สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมผู้มีเกียรติ  จำนวน  2  ท่าน  ดังนี้

˜

นายสวาสดิ์  ปุ้ยพันธวงศ์   ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27

˜

ผู้แทนกรมการแพทย์
 
เสร็จพิธีถ่ายภาพร่วมกัน
 
เวลา  09.00 น. เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคอื่นๆ โดย  คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
เวลา  12.00  น. อาหารกลางวัน
 
เวลา  13.00  น. คณะแพทย์ฯ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย  (ต่อ)
เวลา  16.00  น.

แผนกประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์. / โทรสาร.  0-5330-2306

http://www.pea.co.th

คณะฯ เดินทางกลับที่พัก

บริการตรวจรักษาผู้ป่วย จำนวน 5,000 ราย  

โดย  คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้บริการตรวจรักษา  ดังนี้

 1. โรคทั่วไป  คณะแพทย์ วปอ.27 / แพทย์แผนไทย  รพ.ธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 2. โรคเด็ก  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 3. สูตินรีเวช  ตรวจหามะเร็งเต้านม  รพ.ราชวิถี
 4. โรคในระบบทางเดินอาหาร  ตรวจส่องกล้อง อัลตราซาวด์  รพ.ราชวิถี  (งดอาหารและน้ำ ตั้งแต่  24.00 น.  เป็นต้นไป)
 5. โรคกระดูกและข้อ  ตรวจวัดมวลกระดูก  รพ.ธรรมศาสตร์
 6. โรคฟัน  คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. โรคหัวใจ  EKG และ Echocardiogram รพ.ธรรมศาสตร์
 8. โรคหู   คณะแพทย์หญิงชนิดา  กาญจนลาภ
 9. โรคผิวหนัง   เลเซอร์ผิวหนัง   สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์   สมาคมแพทย์ผิวหนัง
 10. โรคตา  ตรวจจอประสาทตา โรคต้อหิน รักษาตาด้วยเลเซอร์ รพ.ราชวิถี  รพ.ธรรมศาสตร์  รพ.เมตตาประชารักษ์
 11. ฝังเข็ม จาก มหาวิทยาลัยมหิดล  คลินิกหัวเฉียว  ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษกศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล
 12. โรคนิ้วล็อค   รพ.เลิดสิน
 13. ตรวจหาน้ำตาลและไขมันในเลือด  บ.connecticusdiagnostic  ห้องแพทย์เดลินิวส์ (งดอาหารและน้ำตั้งแต่ 24.00 น. เป็นต้นไป)
 14. โครงการแว่นแก้ว  รพ.เมตตาประชารักษ์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โบว์ชัวร์งานแพทย์ ร.ร.จอมทอง 16 สค 2556

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s